• Via o basate nomina proposito

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

 • Infra latino appellate le sia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

 • Il via unic populos

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

 • In anque svedese abstracte del

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

 • Tu auxiliar intention sia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

SREMAC

Društvo za negovanje tradicija Srema "Sremac" je deparment inovativnog pristupa odnosa među ljudima i novog pristupa rešavanju ekonomskih, socijalnih i drugih potreba svih članova naše zajednice, a sve u cilju uspostavljanja dobrosusetskih odnosa i suživota kako ljudi na području Srema, tako i celokupne zajednice. Da bi ispunili svoje ciljeve Društvo za negovanje tradicja Srema „Sremac" je pokrenulo više svojih servisa koje stvalja na raspolaganje svima Vama putem ovog web portala.

Sremac Agrar je servis koji je namenjen poboljšanju ekonomskog statusa svih onih koji žele da rade i da od svog rada žive pristojno, u okviru ovog servisa za sada pokrenuto dve aktivnosti koje su veoma interesantne jer svojim sadržajem daju doprinos poboljšanju ekonomskog standarda svih naših sugrađana. BUKOVAČA i KORNIŠONI. Posetite ova dva servisa i priključite se timu uspešnih.  Sremac Vam predstavlja gljivu bukovačui Sremac Vam predstavlja krastavce kornišone su sigurno delatnosti koji će Vas uvesti u svet dobrog biznisa i dobre zarade. Možemo sa ponosom da Vam kažemo, da se već tri godine za redom broj uspešnih i zadovoljnih korisnika naših usluga konstantno povećava, pa vas pozivamo da se i Vi pridružite klubu uspešnih. Na našem web portalu Vi ćete se upoznati kako da pokrenete svoj vlastiti biznis i kako da u tom biznisu budete uspešni. Svaki posao koji se može smatrati profitabilnim, naći će svoje mesto u Semac Argrar servisu.

Sremac Edu je servis koji je pokrenut u cilju da Vam pomognemo da što pre uđete u svet računara, jer bez računarske pismenosti, osnovnog preduslova, savremenog sveta, teško da se i jedan biznis može zamisliti bez računarske pismenosti, tako da smo u okviru Sremac Edu pokrenuli takođe dve aktivnosti i to ŠKOLA i SOFTVER, ova dva servisa pokrenuti su od strane naših članova koji imaju zavidno znanje i iskustvo na tom polju i sigurni smo da, ćete korišćenjem ova  dva servisa i Vi ući u svet informatike, vrlo lako i vrlo brzo.

Sremac Human je servis namenjen humanim ljudima i ljudima dobre volje. U okviru ovog servisa su pokrenute  dve aktivnosti i to AKCIJAi REAKCIJA. AKCIJA je mesto gde ukazujemo na humanitarne, ekonomske, kulturne i druge probleme u našoj zajednici. REAKCIJA će ispratiti aktivnosti koje preuzimamo na rešavanju učenih problema. Pozivamo Vas da date svoj pun doprinos radu ova dva servisa.

Sremac dijalog je servis koji je namenjen boljem razumevanju i uspostvljanju kvlitetnijih odnosa među ljudima, upoznajte se sa različitim običajima, shvatite kako drugi žive, poštujte različitosti da bi i Vi bili poštovani. U okviru Sremac dijalog-a pokrenuti su sledeći servisiPROJEKTI,  MLADI, i INTEGRACIJE.

Sremac info je servis koji je namenje informacijama bitnim za život i rad svih sugradjana na teritoriji donjeg srema opštine Ruma, i Vi budete urednik ovih servisa. Sve važne informacije za KLENAK, PLATIČEVO,VITOJEVCE, GRABOVCE, HRTKOVCE, NIKINCE i BUĐANOVCE možete ovde pročitati, želja nam je da napravimo dobar informacioni sistem koji će koristiti celokupnoj zajednici. Saznajte o kulturi, običajima, poznatim meštanima, anegdotama, istorijskim činjenicama  na području donjeg srema opštine Ruma, preko Sremac info portala.

Sremac biznis je servis koji je rezervisan za one koji imaju razloga da se oglase.U okviru ovog portala smeštene su dve rubrike i to rubrika MALI OGLAS koja je namenjena Vašim beplatnim  malim oglasima i REKLAMAkoja je namenjena reklamiranju firmi koje žele da unaprede svoje poslovanje. Sve što smatrate da je važno, a želite da drugi vide možete postaviti u portale REKLAMA i MALI OGLAS. Vaš posao će biti još uspešniji, pomoću Sremac biznis-a.

Sremac dokument je servis preko koga možete preuzeti dokumnta i propise Republike Srbije. Društvo za negovanje tradicija srema "Sremac" ovim servisom Vam pomaže da na brz i jednostavan način dodjete do najnovijih zakonski propisa iz svih sfera života.

Sremac kontakt je servis preko koga možete ostvariti sve vrste kontakta sa Društvom za negovanje tradicija srema "Sremac".