petak, novembar 27, 2015
   
Text Size

Aktuelno

Developed by JoomVision.com

Sremac

Sremac - Društvo za negovanje tradicije srema Sremac

Sremac Sremac

Vojvodjanska žitnica

Pametan izbor...

Vojvodjanska žitnica Vojvodjanska žitnica

Najnovije vesti

Prvi korak

Prvi korak

Bilo koji posao da krenete da radite pitanje je kako napraviti prvi korak, a ne napraviti grešku. Društvo za negovanje tradicija Srema „Sremac“  Vas poziva da  napravite „taj prvi korak“,... 30 January 2011 Opširnije...
Uspešan posao

Uspešan posao

Proizvodnja gljive bukovače je posao koji ako se dobro organizuje može biti veoma uspešan biznis. Da bi uspeh u toj proizvodnji bio zgarantovan, potrebno je procesu te proizvodnje pristupiti na odgovoran... 29 January 2011 Opširnije...
Rukomet stvar našeg izbora

Rukomet stvar našeg izbora

RUKOMET JE STVAR NAŠEG IZBORA POMOZITE NAM U TOME     17 March 2009 Opširnije...
Fotografije naših mladih rukometašica i rukometaša.

Fotografije naših mladih rukometašica i rukometaša.

Fotografije naših mladih rukometašica i rukometaša.   17 March 2009 Opširnije...

Posao Sremac

Imamo čast da Vas pozovemo da nas posetite i da nam se pridružite. Želimo da sa Vama podelimo naše iskustvo, jer smatramo da imamo šta da Vam ponudimo. Naši iskusni članovi sa dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji gljive bukovače stavljaju Vam na raspolaganje svoje iskustvo i znanje, to iskustvo je pretočeno u knjgu „Svet gljiva – uzgoj gljive bukovače“, autor knjige je Borivoje Soldatović, predsednik našeg udruženja. .

Proizvodnja gljive bukovače je jedna od najperspektivnijih proizvodnji, jer vreme u kome mi živimo je vreme, gde samo ona vrsta hrane koja omogućava zdravu i sigurnu ishranu, će imata svoje mesto na tržištu i omogućiće proizvođačima solidnu zaradu, a potrošačima zdravu i sigurnu ishranu. 

Svako od nas može postati dobar proizvođač gljive bukovače i mi ćemo Vama pokušati da objasnimo kako da i Vi postanete dobar proizvodjač.

Takodje Vas pozivamo da se učlanite u naše udruženje, da kao član jednog od najupešnijih udruženja i Vi postanete deo naše institucije i deo „Sremca“, jer je „Sremac“ deparmet inovativnog odnosa među ljudima i novog načina rešavanja ekonomskih, socijalnih i drugih problema svih naših članova i svih naših sugrađana.

„Sremac“ ima za cilj da Vam predstavi jednu novu poslovu filozofiju po kojoj ste Vi  ta osoba koja rešava svoj problem i to na jedan nov i vrlo jendnostavn način, mi smo tu da Vas usmerimo i da Vam damo prave instukcije i savete kako da u tome budete uspešni i kako da na najbrži i najekonomičniji način dođete do rešenja za Vaše ekonomske i druge probleme.

Mi želimo da Vas uputimo u posao u kome treba da spojite rad i zadovoljsto, da u tom poslu za Vas ne postoji nepoznanica i da svaku Vašu delemu i neiskustvo mi razrešimo na jedan pravi način.

Da bi smo uspeli u toj našoj nameri mi Vam dajemo jedan predlog, sa željom da Vi svoje želje sprovedete u praksi, da Vi sami napravite Vaše iskustvo i da po sticanju tog iskustva Vi budete garant samom sebi da ste sigurni i posao koji radite i da ste sigurni u rezultate tog posla, odnosno da ste sigurni da ćete ostvariti evidentnu zaradu i na taj način obezbediti dovoljno novca za egzistenciju Vas i Vaše porodie.

„Sremac“ Vam predstavlja projeka „Svet gljiva – uzgoj gljive bukovače“, na ovaj projekat smo se odlučili iz više razloga, prvi i osnovi razlog je što Sremac u svojim redovima ima vrlo iskusne proizvođače gljive bukovače, čije iskustvo je duže od dve ipo decenije, drugi razlog je jedna činjinica da u proizvodnji  gljive bukovače rezultat ulaganja je vidljiv za samo 21 dan, treći razlog je što u tehnologiji proizvodnje gljive bukovače se koriste sirovine koje se kod nas smatraju još uvek otpadom, tako da je ekonomska opravdanost ovog projekta vrlo izvesna jer je ulaganje u ptoizvodnju vrlo malo a dobit je i do tri puta veća u odnosu na ulaganje.

Vaša investicija u proizvodnju gljive bukovače je u namenski objekat, gljivarnik, koji je u osnovi plastenik od 120m2 tako konstukcijski rešen da je u njemu uz odgovarajuću opremu moguće postići takve mikroklimatske uslove, koji omogućuju efikasno uzgajanje gljive bukovače.

Vaše opredeljenje da se bavite proizvodnjom gjive bukovače može proistaći iz jedne činjenice, a to je, da je maloprodajna cena gljive bukovače u zadnjih pet godina veoma stabilna (što nije slučaj kod šampinjona), a proizvodnja nije zahtevana kao kod drugih gljiva.

Naše iskustvo u proizvodnji  je dugo, više od dve ipo decenije, tako odgovorno možemo reći da smo vrlo kvalifikovani za edukaciju potencijalnih investitora u posao sa gljivom bukovačom.

Isplativost uzgoja gljive bukovače se može se svesti na jednu jednostavnu činjenicu, a to je da: „ZA SAMO 21 DO 28 DANA SE VIDI DA LI JE INVESTICIJA ISPLATIVA I DA LI SE ULOŽEN NOVAC VRAĆA“ i po tome je gljiva bukovača takođe jedinstvena.

Investicija u gljivarnik i investicija u dodatnu opremu je jednokratna, a insvesticija u proizvodnju koja se može tokom godine obaviti četiri puta  je investicija koju za svaku ciklus proizvodnje  morate ponoviti. U priloženoj tabeli dati su prinosi gljive bukovače u jednom našem namenskom gljivarniku površine 1202, gde su postavljene 290 vreće sa zasejanim supstratom, težina  vreća je u proseku 31kg i  one su predvidjene za jesenju-zimsku proizvodnju. Letnja proizvodnja se obavlja u vrećama koje su manje težine ali se srazmerno povećava njihov broj, tako da je ukupna težina supstrata 8.990,00kg i na osnovu te činjenice pravljen je tabelarni pregled u kome su dati različiti procenti uspešnosti proizvodjača, za naš pojam uspešnosti se uzima proizvodjač koji ima 23% roda od ukupne težine supstrata.

 

Prinos gljiva bukovače u jednom ciklusu plodonošenja u  trajanju od 3 meseca

Broj vreća 290

%

15%

23%

30%

Gliva u kg

1348,5

2067,7

2697

Troškovi po jednoj vreći težine ~ 31kg u eurima

Micelij – seme

1,20e

348,00

348,00

348,00

Slama 1 bala 13kg /3000kg suve zdrave slame/

0,52e

150,80

150,80

150,80

PVC vreće mrežaste za manipulaciju

0,09e

24,65

24,65

24,65

PVC vreće za zasejavanje

0,09e

24,65

24,65

24,65

Radnici za za zasejavanje

0,65e

188,50

188,50

188,50

Ogrev – energija  za zasejavanje

0,10e

29,00

29,00

29,00

Ostalo /podmetači i stubovi/

0,30e

87,00

87,00

87,00

Ukupno

2,94e

852,60

852,60

852,60

Ukupno: 

1753,05

2688,01

3506,1

Otkupna prosecna cena u rifuzi

1,30e

 

Čista dobit: 

900,45

1835,41

2653,50

 

Na osnovu ove kalkulacije potencijalni invetitor može da napravi godišnji plan uzgoja gljive bukovače koje može da ima 4 ciklusa i da u svakom ciklusu ostvari ove prihode koji su dati u tabeli.

U kalukulaciju uzgoja gljive u letnjim mesecima treba uzeti trošak el. energije za klima uredjaje, a u zimskim trošak plina ili nekog drugog energenta za podno zagrevanje glivarnika površine do 120m2. (Ovi troškovi nisu iskazani u tabeli a u direktnoj su zavisnosti od spoljih temperaturnih uslova).

Gljivarnik je tako konsturisan da trpi bočne udare vetra do 150km/h, opterećenje težine snega do 20cm, garancija na metalnu konstrukciju je do 10 godina, spoljna folija je antikapajuća sa garantim rokom do 3 godine.

Da bi se obezbedili odgovarajući klimatski uslovi u gljivarniku sa unutrašnje strane se postavlja odgovarajuća izolacija, orošivači i mikrorasprskivači za stvaranje optimalne vlage, odgovarajuće osvetljnje, zaštita od ulaska insekata, klima uređaji, ventilatori za ubacivanje svežeg vazduha i ventilatori za eleminisanje štetnih gasova, podne prostirke,  kao i druga neophodna opreme za uspešan uzgoj gljive bukovače.

U saradnji sa nama i po našim instukcijama potencijalni investitor se obučava za pokretanje proizvodnje gljive bukovače i tu prvobitnu proizvodnju mi u potpunosti pratimo i nadgledamo, a o detaljima se dodatno dogovaramo, s’ tim da potencijalni investitor u potpunosti snosi materijalnu ogovornost za  uspeh proizvodnje.

Saradnja sa nama se ostvaruje tako što svakom potencijalnom investitoru, predlažemo da se uključi u „Sremac“ tj. da postane ačktivan član, učlanjenjem u udruženje, svaki član dobija besplatno našu knjigu o uzgoju gljive bukovače, konktakt telefone kvalitetnih proizvodjača micelije za koje mi možemo dati preporuke, kao i besplatnu savetodavno-tehnicku pomoć pri uredjenje eksperimentalnog prostora. U koliko potencijalni uzgajivač ima svoj prostor ili ima prostor u kome želi pokrenuti eksperimentalnu-tetst proizvodnju, potrebno je da nam pošalje slike i skice tog prostora u kome planira da gaji gljivu bukovaču, a mi će mo besplatno dati sve korisne informacije kako da taj prostor uredi tj. da ga osposobi za proizvodnju gljive bukovače. Svakom potencijalnom uzgajivaču savetujemo da u manjem prostoru do 20 do 40m2, koga uz naše savete doved nameni, potrebnoj za gajenje gljive bukovače, pokrene proizvodnju. Ukoliko ostvari odgovarajuće prinose, da se može reći da je uspešan proizvodjač, tek tada sa tim proizvodjačem krenuli bi u dalje poslovno tehničke aktivnosti, tačnije sklapili bi ugovor o isporuci gljivarnika po sistemu ključ u ruke i ugovor o otkupu gljive bukovače, ti ugovori su komercijalni ugovori. Takodje možete da nas kontaktirate za besplatne savete, možete sklopiti posebne ugovore (ugovor o nadgledanoj proizvodnji, ugovor o pokretanju proizvodnje i druge vrste ugovora). Svaki naš član besplatno može dobiti odgovor na svako pitanje u vezi problema oko uzgoja gljive bukovače, a ukoliko je potrebno pod posebnim uslovima naši iskusni članovi, mogu izaći na terene i izvršiti edukaciju, nadgledati zasejavanje i pratiti kompletan ciklus prorastanja i plodonošenja.

Pri izboru neophodne opreme za proizvodnju gljive bukovače mi Vam takodje stojimo na raspolaganju i možemo Vam u tom izboru veoma mnogo korisnih saveta dati, a od nas možete dosta te opreme i nabaviti.

Svaki naš član koji je zasnovao proizvodnju trebalo bi da svakodnevno putem e-maila da dostavlja podatke o temperaturi i vlagi, a najmanje dvaputa nedeljno  da dostavl fotografije proraštanja džakova sa supstratom, kako bi mogli da Vam damo sve pozitivne istrukcije pravovremeno, time bi se i najefikasnije ostvarila nadgledanja proizvodnja.

Kao proizvodjač morate biti opremljeni sa: štapinskim temometrom (za merenje temperature u samom džaku – supstratu), preciznim termometrom i vlagometrom kojim možete meriti temperaturu i vlagu u samom prostoru, a o svim merenjima koja se moraju obaviti najmanje 6 puta dnevno, morate voditi preciznu evidenciju.

Članarina je na godisnjem nivou i plaća se uplatom na žiro račun udurženja. Ona iznosi 4.7500,00 dinara ili 50 eura i možete je uplatiti na račun ili ličnim dolaskom kod nas u Društvo za negovanje tradicija Srema “Sremac”, 22424 Klenak, Mačvanska br. 1,  Pri uplati na žiro račun,uplatu popunite da je primalac uplate Društvo za negovanje tradicija Srema “Sremac” Klenak, svrha uplate je godišnja članarina, sa Vašim podacima (Ime i prezime, adresa). Uplatu izvršiti na žiro račun broj 205-99234-79 kod  Komercijalna banka AD Beograd. U pozivu na broj obavezno stavite datum uplate jer je članarina na jednogodišnjem nivou, tj. važi do datuma do datuma. Po izvršenoj uplati članarine, molimo Vas da potvrdu o uplati pošaljete e-mailom, odmah po prijemu potvrde o uplati  dostavljamo Vam, na Vašu adresu, našu knjigu „Svet gljiva – uzgoj gljive bukovače“, kao naš aktivan član sa nama će te tako moći da ostvarite sve gore navedene oblike saradnje.

Svim potencijalnim investitorima u namenske GLJIVARNIKE, SREMAC nudi mogućnost plasmana svih proizvedenih količina gljive bukovače u tim objektima i to u trajanju od 1 godine, po trenutno važećim tržišnim cenama gljive bukovače u veleprodaji.

 „Svet gljiva – proizvodnja i uzgoj gljive bukovače“ možete kupiti i bez učlanjenja, cena naše knjige je 2000,00 dinara + troškovi dostave. Plaćanje je pouzećem, naručivanje knjige možete izvršiti preko datih telefona i na e-mail adrese.

Saradnja sa nama je vrlo jednostavna, Vi kao potencijalni investitor i potencijalni uzgajivač gljive bukovače, treba da nas kontaktirate:

Tel: +381 (022) 445-479 Mob1: +381 (063) 391-064 Mob2: +381 (062) 8-391-064

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas:189
mod_vvisit_counterJuče:3780
mod_vvisit_counterOve nedelje:15038
mod_vvisit_counterOvog meseca:100001
mod_vvisit_counterUkupno:1336621

Sremac

Developed by JoomVision.com

Kursna lista

Free Page Rank Tool Creative Commons licenca
Ovo delo je licencirano pod uslovima licence
Creative Commons
Autorstvo-deliti istim uslovima Srbija
. Visegrad24
Internet Krstarica - Srbija  - Serbia
 Pretraži:
 
Srbija
Sremac
Locations of visitors to this page

Translate - prevodilac

www.sremac.org.rs
YuSearch.com

Trenutno posetlaca

Imamo 61 gostiju na mreži

Galerija

Donatori sponzori

Molimo vas da razmislite o doniranju našeg projekta! Hvala. Vaš Sremac.

Amount: 

Powered by OSTraining.com

TheLegion Studio

Oglasi

Vremenska prognoza

Sremac časovnik

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sremac facebook

facebook